Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apie Bilionių piliakalnį žinomi 39 padavimai

Vienas iš padavimų pasakoja, jog Bilionių piliakalnį supylė švedai. Jie suvadinę žmones šiam kalnui pilti. Varę ne tik vyrus, bet ir moteris, o pastarosios žemes nešusios prijuostėmis. Dar kitas padavimas pasakoja apie Švedkalnyje paslėptą skrynią su auksu. Daug atsirado norinčių iškasti tą skrynią, bet niekam nesisekė. Vieni sakė, kad reikia dvylika galvų nukirsti ir kasant padėti. Kuris Jums įdomesnis padavimas?

Rimos Norvilienės nuotr.