Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Baublių muziejuje – mamuto ir mėlynojo banginio kaulai

12 metų jaunesnis Baublio brolis tarnavo sudėti didesnius eksponatus. Šiuo metu jame galima pamatyti riterio šarvus, patrankų sviedinius. Paties Poškos parnešti likę tik kaulai. Du mažesnieji – mamuto šonkauliai, o didysis – mėlynojo banginio apatinio žandikaulio dalis. Kalbant apie pastarąjį, mokslininkai tik 2012 metais nustatė, kad muziejuje eksponuojamas ne mamuto ar tauro, kaip manyta iki šiol, o banginio kaulas. Šis kaulas, kiek žinoma, yra vienintelis Lietuvoje ir jam daugiau negu 50 000 metų. Pasak specialistų, jei pasitvirtintų, kad jis iškastas netoliese esančiame durpyne, tai bus tikra sensacija, liudijanti, kad šioje vietoje kažkada irgi tyvuliavo jūra.

R. Norvilienės nuotr.