Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laurynas Ivinskis pakrikštytas Šilalėje bažnyčioje

Laurynas Ivinskis buvo pirmasis lietuviškų kalendorių leidėjas. Jis iš lenkų kalbos išvertė D. Defoe Robinzono Kruzo perdirbinį, rašė lietuvių kalbos gramatiką, surinko liaudies pasakų, dainų, patarlių, priežodžių ir mįslių, parašė patarimų knygelių su dorovės ir etiketo pamokymais, vienas pirmųjų kūrė botanikos terminus, aprašė Lietuvos mineralus (uolienas, akmenis).

Yra žinoma,jog savo vaikystę L. Ivinskis leido Šilalės parapijoje, Požerės apylinkėse. Gyveno čia apie ketverius metus, būdamas maždaug 4-8 metų amžiaus. Pats L. Ivinskis viename kalendoriuje mini vaikystės dienas, leistas netoli Paršežerio ežero.

Reikėtų pasakyti, kad L. Ivinskis yra susijęs su Šilalės bažnyčia. Tiesa, ne dabartine, o kita miesto centre stovėjusia Dievo šventove, kurioje jis buvo krikštytas (dabartinė bažnyčia Šilalės mieste yra penktoji). Krikšto metrikuose nurodyta, kad Lauryno Roko vardu kūdikį krikštijo kunigas Pranas Dargevičius, kuris buvo ir jo krikšto tėvas. Minint L. Ivinskio 200-ąsias gimimo metines, prie Šilalės bažnyčios sienos buvo pritvirtintas ir pašventintas L. Ivinskio bareljefas (autorius Marius Norkus).