Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Riešketų kaime – 1863 metų sukilėlių kapai

Šiandien (2023 m. sausio 22 d.) lygiai prieš 160 metų prasidėjęs sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią, paliko pėdsakų ir Šilalės rajone. Čia turime du išskirtinės vertės istorijos paminklus – vietas, kuriose vyko žymesni 1863 metų sukilimo mūšiai. Vienas jų – Laukuvos pašonėje esančios Riešketų kaimo kapinaitės. Jose palaidoti Povilo Šimkevičiaus būrio sukilėliai, kuriuos 1863 metais liepos 11 dieną užpuolė carinės kariuomenės kariai. Lenkų istoriko duomenimis, krito 30 sukilėlių. Kitais duomenimis, žuvo 75 tautiečiai, grafas Pliateris ir kunigas, į nelaisvę pateko 18 sukilėlių. Be to, kareiviai paėmė 106 šautuvus, 12 arklių ir 3 vežimus su amunicija.

Rimos Norvilienės nuotr.