Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiauduvos vardas kilęs nuo šiaudų ar šaudymo?

Vietiniai gyventojai mena senas istorijas, iš kur galėjo kilti Šiauduvos kaimo pavadinimas. Vieni pasakoja, kad šis vardas kildinamas nuo čia gausiai buvusių šiaudinių namų stogų. Tuo tarpu kiti girdėjo kitokią versiją, jog pavadinimas susijęs kryžiuočių laikais, kuomet jie puolė ant Šiauduvos piliakalnio stovėjusią pilį. Pasakojama, kad žemaičių gynyba buvo tokia galinga, kad priešai turėjo trauktis. Žemaičiams pasivijus kryžiuočius Šiauduvos apylinkėse, įvyko didelė kova – susišaudymas su lankais. Ta šaudynių vieta pasivadino Šauduva, o paskui – Šiauduva. Kiek tiesos yra šiuose vardo kilmės versijose, dar turi įrodyti istorikai. 

Rimos Norvilienės nuotr.