Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šilalės kraštas užaugino prezidentą Aleksandrą Stulginskį

Pirmasis konstitucinės Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis gimė 1885 metais Kutalių kaime, Kaltinėnų sen., Šilalės r. Įdomu tai, kai 1920 metais Steigiamasis Seimas A. Stulginskį išrinko Seimo pirmininku ir kartu einančiu prezidento pareigas. Jam buvo tik 35 metai. O tai reiškia, kad tuo metu Europoje jis buvo jauniausias šalies vadovas. Kraštietis taip pat yra 1918 metų vasario 16 dienos Nepriklausomybės akto signataras, vienas iš Ūkininkų sąjungos steigėjas, garsus to laikmečio agronomas. A. Stulginskio vardu yra pavadinta Šilalės r. Kaltinėnų gimnazija, prie kurios ir stovi ši prezidento skulptūra.

Rimos Norvilienės nuotr.