Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Simonas Gaudėšius – svarbiausi faktai apie Šilalės patriarchą

Simonas Gaudėšius gimė 1880 m. Viekšniuose, Mažeikių r.  Jis – Lietuvos vaistininkas, filantropas, Šilalės valsčiaus visuomenės veikėjas. Apie 1897 m. Šilalėje tapo vaistinės savininku. Už pasižymėjimą miestelio visuomeninėje veikloje 1918 m. buvo išrinktas į Šilalės valsčiaus tarybą. 1921 m. įsteigė Šilalėje vidurinę mokyklą. Šelpė neturtingus moksleivius, už kai kuriuos sumokėdavo mokslo mokestį, priimdavo į savo namus. 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremtas. Mirė tremtyje 1942 m. vasario 23 d., kai jam buvo 62 metai. Kapo vieta nėra žinoma.

Rimos Norvilienės nuotr.