Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vladas Statkevičius – žymus Šilalės krašto tyrinėtojas

Vienintelis iš visos Lietuvos kraštotyrininkų taip skrupulingai tyrinėjęs Šilalės kraštą, surinkęs visų iki tol nežinomų Šilalės rajono archeologinių paminklų duomenis, detaliai aprašęs rastus eksponatus – taip Vladą Statkevičių (1911-1999) apibūdina Lietuvos istorikai ir archeologai. Tai buvo eilinė asmenybė, kuri brangino savo darbą, yra išvaikščiojęs Šilalės rajoną, užrašęs 2 tūkst. vietovardžių, fotografavęs paveldo objektus, rinkęs archeologinius radinius, parašęs per 100 straipsnių kraštotyros tematika.
Žymaus kraštotyrininko V. Statkevičiaus vardas 2006 metais suteiktas Šilalės muziejui, jo vardu yra pavadinta viena iš Šilalės miesto gatvių.
2024 metais sukanka 25-osios V. Statkevičiaus mirties metinės.

Vlado Statkevičiaus šeimos archyvo nuotr.